Stratejik İK Yönetimi
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE BAKIŞ

 •     İnsan Kaynaklarının Tarihçesi
 •     İnsan Kaynaklarının Tanımı
 •     İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
 •     Stratejik İnsan Kaynaklarına Bakış
 •     İşletme Nedir? Yönetim Nedir? İnsan Kaynakları İle İşletme Ve Yönetim Arasındaki İlişki Nedir?
 •     Vizyon-Misyon-Strateji Nedir? İnsan Kaynakları İle İlişkisi Nasıldır?
 •     Strateji Belirleme Teknikleri Nelerdir? Swot Analizi Nasıl Yapılır?
 •     Fark Yaratma Ve Beyin Fırtınası
 •     Kurumsal Değer Kurumsal İlke Kavramlar
 •     İnsan Kaynakları Politikaları Nasıl Oluşturulur?
 •     Hedef Belirleme Teknikleri
 •     Problem Çözme Teknikleri
 •     Yönetimde Kurumsal Organizasyonun Önemi
 •     Organizasyon Yönetimi, Organizasyon Şeması Hazırlama
 •     İnsan Kaynağı Planlaması Nasıl Yapılır?
 •     Yıllık İnsan Kaynakları İşgücü Maliyeti Hesaplama
 
 
 
Pro WEB